Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Karlfeldtsgården i Karlbo

frsta bild tolvmansTOLVMANSGÅRDEN
Karlfeldts barndomshem vid Dalälven. Här föddes Erik Axel Karlfeldt den 20 juli 1864 och här växte han upp.

Tel. 0226-64 50 40
www.karlfeldt-folkare.se