Känner Du igen citaten?

Jungfru MariaJungfru Maria, akvarell av Jerk WerkmästerErik Axel Karlfeldt citeras och sjungs ofta

Erik Axel Karlfeldt citeras ofta i dagligt tal och hans tonsatta dikter sjungs utan att man närmare tänker på författaren. Säkert är följande citat kända för många, men visste Du att de är Karlfeldtcitat?

Intet är som väntanstider
ur "Intet är som väntanstider" (Fridolins visor)

Dina ögon äro eldar
ur "Dina ögon äro eldar" (Fridolins lustgård och Dalmålningar på rim)

I Lissabon där dansa de
ur "I Lissabon där dansa de" (Flora och Pomona)

Hon kommer utför ängarna vid Sjugare by
ur "Jungfru Maria" (Fridolins lustgård och Dalmålningar på rim)

Nu är den stolta vår utsprungen, den vår de svaga kalla höst
ur "Höstens vår" (Fridolins lustgård och Dalmålningar på rim)

Han talar med bönder på böndernas sätt men med lärde män på latin
ur "Sång efter skördeanden" (Fridolins visor)

Längtan heter min arvedel
ur "Längtan heter min arvedel" (Fridolins lustgård och Dalmålningar på rim)

Jag är ryckt som en ört ur sin groningsgrund
ur "Fäderna" (Vildmarks- och kärleksvisor)

Snabbt jagar stormen våra år, som skyar över hav
ur "Psaltare och lyra" (Sena dikter)

Höstmånens röda kastrull
ur "Sång efter skördeanden" (Fridolins visor)

Jag dansade en sommar
ur "Fattigmansverser" (Flora och Bellona)

Du dansar, bleka ungdom
ur "Ungdom" (Hösthorn)

Se, Svarta Rudolf han dansar
ur "Svarta Rudolf" (Flora och Bellona)