Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Kontaktuppgifter

Allmänna frågor rörande Karlfeldtsamfundet
GUNBRITT BERGGREN 
info(a)sangs.se
Tel. 070-580 11 95

Frågor beträffande medlemsregistret, adress- namnändringar, etc
JØRGEN STRAARUP
medlem(a)karlfeldt.org
Tel. 070-377 23 62

Karlfeldtsamfundet
c/o Jørgen Straarup
S:t Johannesgatan 4 B
753 11 Uppsala

Medlemsårsböcker/CD/Video
ANDERS BACK
andersback42(a)gmail.com
Tel. 0247-92 093, 073-41 162 60

Karlfeldtsamfundet
c/o Anders Back
Rätlindor, Korpholsvägen 30
785 50 Djura

Medlemstidningen Karlfeldtbladet
GUNILLA STENMAN JACOBSON, red.
gunilla.stenman.jacobson(a)gmail.com
Tel. 0703-86 26 16

Karlfeldtsamfundet
c/o Gunilla Stenman Jacobson
Norra Rudbecksgatan 13
752 36 Uppsala

Hemsidan/webmaster
CARI HILDEBRAND 
millimedia(a)mac.com