Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Styrelsen

Claes-Bertil YtterbergClaes-Bertil Ytterberg, ordförandeKarlfeldtsamfundets styrelse har efter årsmötet 2017 följande sammansättning:
Ordförande: Claes-Bertil Ytterberg
Vice ordförande och informationsansvarig: Gunilla Stenman Jacobson
Sekreterare: Jørgen Straarup
Kassaförvaltare: Anders Back
Klubbmästare: Ebba Nordström, Yngve Lennerstrand
Biträdande informationsansvarig: Jon Karlfeldt
Övriga ledamöter:
Ola Nordenfors
Stina Otterberg
Johannes Rudberg

Karlfeldtsamfundet konstituerades i januari 1966

Den första styrelsen utgjordes av:
Redaktör Anders Yngve Pers, Västerås, ordförande
Professor H.S. Nyberg, Uppsala, förste vice ordförande
Professor Gunnar Tideström, Uppsala, andre vice ordförande
Landstingsantikvarie Björn Hallerdt, Falun, sekreterare
Folkskollärare Per Johannes, Uppsala, vice sekreterare
Bankdirektör Georg Jonsson, Falun, skattmästare
Folkskollärare Olle Björkman, Folkärna
Professor Karl-Ivar Hildeman, Bromma
Kapten Folke Karlfeldt, Nora stad
Personalintendent Yngve Nyquist, Grangärde
Kommunalfullmäktigeordföranden Erik Tirus, Tällberg och
Riksbibliotekarie Uno Willers, Stockholm

Karlfeldtsamfundets ordföranden genom åren:
1966-1977    Anders Yngve Pers
1977-1984    Gunnar Thyresson
1984-1991    Karl-Ivar Hildeman
1991-1998    Lars-Erik Linnarsson
1998-2001    Gösta Berglund
2001-2008    Christer Åsberg
2008-           Claes-Bertil Ytterberg