Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

1999 Vintermöte i Stockholm

Börssalen i Stockholm, 6 februari

Christer Åsberg: Karlfeldt på Börsen. Om hausse och baisse för hans diktning.
Elisabeth Hermodsson: Egna dikter och visor.
Ackompanjemang: Staffan Karlsson.