Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

1998 Vintermöte i Stockholm

Börssalen i Stockholm, 7 februari

Janken Myrdal: Karlfeldt och bondelivet.
Kommentarer till föredraget: Jöran Mjöberg.
Recitation: Börje Ahlstedt.