Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

1987 Vintermöte i Stockholm

Börssalen i Stockholm, 13 februari

Sven-Bertil Taube, Leif Bergman och Karl-Ivar Hildeman: Karlfeldt och Taube.

Resa till Jylland 28 – 31 maj