Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

1984 Vintermöte i Stockholm

Börssalen i Stockholm, 18 februari

Johannes Edfelt: Karlfeldt och Svenska Akademien.
Sång och musik: Bo Sundblad och Håkan Steijen.
Eftersits: Grillska huset.