Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

1982 Vintermöte i Stockholm

Lantbruksakademien i Srockholm, 20 februari

Örjan Lindberger: Karlfeldts sekelskifteskantat.
Marianne Cavalli: Karlfeldt och Lantbruksakademien.
Sång och musik: Peder Svan.