Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

1999 Års- och Sommarmöte i Brunnsvik, Dalarna

Brunnsviks folkhögskola, 6 – 8 augusti
(Antal deltagare 148)

Karlfeldtmedaljen tilldelades John Westas.

Björn Jadling: Folkhögskolans historia.
Hans Alsén och Sten-Sture Landström: Elev- och lärarminnen från skolan.
Litterär tipspromenad.
Lars Löfgren: Längtan till lustgården.
Björn Jadling: Dan Anderssons dikter och sånger.

Utflykt till Dan Andersson-miljöer.

Skriftserie Nr 31: Carin von Sydow, Jag ville ha sagt dig det ömmaste ord. Kärleken mellan Gerda och Erik Axel Karlfeldt