Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

1996 Års- och Sommarmöte i Mora, Dalarna

Mora, 26 – 28 juli
(Antal deltagare 145)

Karlfeldtmedaljen tilldelades Ann Sonnerman.

Sång och musik: Erik Saedén, Sven Alin.

Kurt Johannesson: Karlfeldt som talare.
Birgitta Sandström: Zorn och Karlfeldt.

Besök på Zornmuseet.
Bildspel om Karlfeldt.

Sång: Erik M Yrgård.

Utflykt till Orsa kyrka och Gopsmor.
I Orsa kyrka återskapades Kyrkosångarne. Prins Vilhelm, Anders Zorn och Karlfeldt
spelades av Gunnar Lundh, Lars von Sydow och Hans Barenthein repektive.

Sång: Maria Röjås kulade i Gopsmor.

Fotografier
Foton från Års-/Sommarmötet kommer Du att så småningom hitta under Årsmötet 1996.

Skriftserie Nr 28: Ingegerd Fries, Karlfeldt och dalmålarna