Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

1995 Års- och Sommarmöte i Vadstena

Vadstena, 28 - 30 juli
(Antal deltagare 76)

Karlfeldtpriset 1995 tilldelades Jöran Mjöberg.

Jöran Mjöberg: Karlfeldt och den heliga Birgitta.
Mereth Lindgren: "Hård och sträng, vän och blid" – den mångskiftande bilden av Birgitta i samtida och sentida tolkning.
Lars Falk: Löskerkarlen och Cyrano de Bergerac.

Sång: Ulf Bagge.

Utflykt till Vadstena, Övralid och Medevi Brunn.

Skriftserie Nr 27: Karl-Ivar Hildeman, Karlfeldt före Karlfeldt (om Karlfeldts ungdomsår)
Särskild utgåva 100 år efter Karlfeldts första diktsamling: Erik Axel Karlfeldt, I Dalarne. Lukt och Doft