Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

1991 Års- och Sommarmöte i Falun

Falun, 9-10 augusti
(Antal deltagare 172)

Ordförande: Lars-Erik Linnarsson valdes till ny ordförande.

Karlfeldtpriset 1991 utdelades till Karl-Ivar Hildeman.

Sång och musik: Birgitta Sundqvist och Mats Åberg.
Recitation: Helena Brodin.

Ingemar Algulin: "Driven och lärd i mitt sångarekall".
Helena Brodin och Carl-Olof Josephson: Samtal om Karlfeldts diktning.

Besök i Storas Bergslagssalonger med ciceron Tommy Fors.
Busstur till Gustaf Vasa- och Stiernhielmplatserna i Rankhyttan och Kniva samt till Vika kyrka.

Skriftserie Nr 23: Erik Axel Karlfeldt, Skalden Lucidor (minnesteckning)