Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

1986 Års- och Sommarmöte på Öland

Öland, 14 - 15 juni
(Antal deltagare 143)

Eva Haettner-Olafsson: Karlfeldts visdiktning.
Jöran Mjöberg: Karlfeldts ölandsdiktning.

Flöjt: Ann-Charlotte Palmqvist.

Recitation: David Törneke.

Musik: Borgholms Sång- och Musiksällskap under ledning av Yvonne Pettersson.
Fackeldans.

Busstur: Vickleby, Gärdslösa, Stora Alvaret.
Guider: Bertil Palm och Åke Sjölund.

Skriftserie Nr 17: Arne Bergstrand, Karlfeldt i musiken