Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

1984 Års- och Sommarmöte i Tällberg, Dalarna

Tällbergsgården i Tällberg,  11 – 12 augusti
(Antal deltagare 205)

Ordförande: Karl-Ivar Hildeman valdes till ordförande.

Peter Hallberg: "Den vår de svaga kallar höst" – en poesi i polaritetens tecken.
Britt-Marie Arkhammar och Sven-Gustaf Edquist: Karlfeldt i dagens skola.

Besök: Sångs (Sånggården).

Sång och recitation: Jont Birgit Rundgren, Jonas Bergström, Håkan Steijen och
Sånggruppen Visa och Fiol

Skriftserie Nr 15: På Karlfeldts vägar IV (uppsatser)