Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

1983 Års- och Sommarmöte i Västerås

Västerås, 13 – 14 augusti
(Antal deltagare 195)

Inge Jonsson: Karlfeldt, 90-talet och den europeiska symbolismen.
Lars Gustafsson och Tomas Tranströmer: Samtal om Karlfeldt.
Erik Sandberg: Karlfeldts skola.
Jan Larsson: Karlfeldtdokument i Stadsbiblioteket.
Stig Ekström: Karlfeldts flora till bilder.
Sång och musik: Birgitta Sundqvist, Catharina Tufvesson,
Erik M Yrgård, John Westas.

Besök: Gymnasieträdgården, Kyrkbacken, Djäknebergets restaurang.

Skriftserie Nr 14: På Karlfeldts vägar III (uppsatser)