Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

1982 Års- och Sommarmöte i Falköping

Falköping, 14 – 15 augusti
(Antal deltagare 127)

Lars-Erik Linnarsson: Välkommen till bygden. Berättade till bilder om Kurorten.
Harald Riesenfeld: Den kyrkliga bakgrunden till Karlfeldts religiositet.
Leif Carlsson och Kerstin Hallert: Litteraturkritiker ser på Karlfeldt.

Sång och musik: Hjalmar Hellner, Jens Bartler, Margareta Kjellberg.
Recitation: Mika Larsson.
Mikaelikören

Besök: Mössebergs Kurort, Åsle Tå, Karleby och Mösseberg.

Skriftserie Nr 13: På Karlfeldts vägar II (uppsatser)