En vän i vind och skymning

Array

Karlfeldtsamfundets årsbok 2019, En vän i vind och skymning, består av ett rikt urval uppsatser och föredrag av Christer Åsberg, Karlfeldtsamfundets ordförande åren 2001-2008. Under den tiden, men också före och efter, har han behandlat Karlfeldt och hans diktning i en rad sammanhang, både muntligt och skriftligt. Han har gett nya infallsvinklar på författarskapet och inspirerat till fortsatt och fördjupad läsning.

2018 erhöll Christer Åsberg Karlfeldtpriset för sina insatser inom Karlfeldtforskningen. Många har genom åren haft glädjen att lyssna till Christer Åsbergs före­drag, och hans uppslagsrika texter har stått att läsa i olika publikationer. Genom att samla dessa insatser i en volym görs de mer tillgängliga, och de har också försetts med ett nyskrivet förord. Texterna är hämtade från en tidsram på ett par decennier, men de präglas alla av två kännetecken: lärdomen och den omisskännligt åsbergska vältaligheten.