Karlfeldtpriset

Karlfeldtsamfundets stora pris på 50.000 kronor
Vart tredje år delar Karlfeldtsamfundet ut Karlfeldtpriset på 50.000 kronor till en konstnär som arbetat inom Erik Axel Karlfeldts egen sfär, främst den lyriska, eller till en forskare som bidragit till förståelsen av Karlfeldts diktning och tid. Pristagare utses av en av årsmötet tillsatt priskommitté bestående av fyra ledamöter. I priskommittén skall finnas en företrädare för litteraturvetenskaplig forskning eller litteraturkritik, en för diktkonst, en för musik- eller bildkonst samt en representant för samfundets styrelse, tillika ordförande i priskommittén.
2016 Katarina Frostenson
2014 Olle Persson
2010 Gunnar Harding
2007 Birgitta Lillpers
2004 Margareta Jonth
2001 Lennart Sjögren
1998 Bengt Emil Johnson
1995 Jöran Mjöberg
1991 Karl-Ivar Hildeman
1990 Caj Lundgren (Kajenn)
1988 Olof Lagercrantz