2016 Katarina Frostenson

KatarinaFrostenson3Karlfeldtpriset 2016 tilldelas Katarina Frostenson, lyriker, översättare och ledamot av Svenska Akademien.

Juryns motivering:
Katarina Frostenson tilldelas Karlfeldtpriset 2016, för en poesi vars rika klangvärld har rötter i folkvisa, ballad, ordspråk och äldre diktning. Med språklig direkthet låter hon dikten genomströmmas av röster som ger uttryck för det våldsamma och söndrande, men också för ljus livsglädje.

Katarina Frostenson, poet, översättare och dramatiker, är född i Stockholm 1953. Sedan debuten med I det gula (1985) har hon kommit att bli en av våra mest framstående och prisbelönta lyriker. 1992 valdes hon in i Svenska Akademien efter Artur Lundkvist.

Frostensons dikt karaktäriseras av ett intresse för ­såväl staden som naturens landskap. Hennes språk ligger nära musikens, med betoningen av språkets ljudliga kvaliteter. Viktiga diktsamlingar är Joner (1991), Tankarna (1994) och Korallen (1999). Men också de senare samlingarna Karkas (2004), Tal och regn (2008) och den nyligen publicerade Sånger och formler (2015).

Frostensons dramatik har satts upp på bl.a. Kungliga Dramatiska Teatern, Teater Galeasen och Judiska teatern.

2014 Olle Persson

OllePerssonFotoMBäckerPriskommitténs motivering:
Karlfeldtpriset har för 2014 tilldelats opera- och konsertsångaren Olle Persson, som med artistisk utstrålning, musikantisk förmåga och utsökt språkbehandling levandegör äldre och nyare vokalmusik. Genom att Olle Persson håller svensk romanskonst så vital för en stor publik och för kommande sångargenerationer, lyfter han, i klangfull klädnad, fram poeter som Erik Axel Karlfeldt.

Priset delades ut under Karlfeldtsamfundets Års-och Sommarmöte lördagen den 19 juli 2014, på Karlfeldtsgården Sångs i Sjugare i Dalarna.

Olle Persson har avlagt musiklärar-, sångpedagog-, solist- och diplomexamen vid Musikhögskolan i Stockholm, där han studerade för Solwig Grippe och Dorothy Irving. Han är även utbildad i London där han studerade för Rudolf Piernay. Olle Persson har en sällsynt artistisk utstrålning och musikantisk förmåga, även i de mest krävande partier, med stor expansion och dramatik. I deklamation och artikulation månar han om varje språkljud. Hans behandling av det svenska språket är färgrikt och omsorgsfullt, vilket gör honom till en viktig länk för att hålla den svenska romanstraditionen levande och vital. Genom att sjunga tonsättningar av poeter som Erik Axel Karlfeldt lyfter han också fram den svenska poesin. 

(Foto: Mats Bäcker)

2010 Gunnar Harding

Karlfeldtpriset 2010 till Gunnar HardingMotivering:
Gunnar Harding har i sin mångsidiga skapande verksamhet som lyriker, översättare, essäist – och mycket mera – visat att radikalism och traditionsmedvetenhet, livsbejakande och existentiellt allvar väl låter sig förenas i ett författarskap, som på ett djupgående sätt berikat och förnyat vårt poetiska landskap.

Priset utdelades den 22 augusti 2010 på Karlfeldtsgården Sångs i Sjugare av Karlfeldtsamfundets ordförande Claes-Bertil Ytterberg. 

2007 Birgitta Lillpers

Karlfeldtpriset 2007 till Birgitta LillpersMotivering: 
Birgitta Lillpers har i sina dikter och romaner utforskar jagets möten med rummet, landskapet och världen genom ett personligt och fantasieggande bruk av det svenska språkets rika resurser av ord, former, rytmer och klanger.

Priset utdelades i juli 2007 på Karlfeldtsgården Sångs i Sjugare av Karlfeldtsamfundets ordförande Christer Åsberg.

2004 Margareta Jonth

Margareta JonthMotivering:
Genom inspirerande insatser som sångare, scenkonstnär, pedagog, folkviseforskare, administratör och kulturdebattör har Margareta Jonth gett röst åt musikens glädje och gestaltat dess livgivande kraft.

Priset utdelades den 7 juli 2004 på Karlfeldtsgården Sångs i Sjugare av Karlfeldtsamfundets ordförande Christer Åsberg.

2001 Lennart Sjögren

2001 c lennart sjgrenMotivering:
Karlfeldtpriset 2001 tilldelas Lennart Sjögren för hans djupa förankring i den öländska naturen och den metaforiska fantasi med vilken han i poesi och prosa tolkat människans existentiella villkor, liksom för hans förmåga att som bildkonstnär synliggöra yttre och inre landskap, allt under fruktbar anknytning till Erik Axel Karlfeldts diktning.

Priset delades ut den 29 juli på Sånggården av Karlfeldtsamfundets ordförande Christer Åsberg.

1998 Bengt Emil Johnson

bengt emil johnsson 2Motivering:
Med sina nyskapande, av formkänsla och lyhörd naturupplevelse präglade insatser inom den nutida svenska poesin förenar Bengt Emil Johnson ett uttalat intresse och en känsla för Erik Axel Karlfeldts diktning och den Karlfeldtska diktningens sfär.

Priset utdelades den 4 juli på Sånggården i Sjugare

1995 Jöran Mjöberg

1995 Jöran MjöbergMotivering:
Karlfeldtpriset 1995 tilldelas Jöran Mjöberg för framstående insatser inom Karlfeldtforskningen, främst genom doktorsavhandlingen "Det folkliga och det förgångna i Karlfeldts lyrik" 1945, men också genom mångårigt, inspirerat och inspirerande engagemang inom Karlfeldtsamfundet som styrelseledamot och inte minst som ledande kraft i dess skriftkommitté.

Priset utdelades den 29 juli i Vadstena.

1991 Karl-Ivar Hildeman

Motivering:
Karlfeldtpriset 1991 tillldelas vårt lands kanske främste Karlfeldtforskare, med två monografier och många enskilda uppsatser om Dalaskalden, men också som drivande kraft i Karlfeldtsamfundet sedan dess tillkomst, varav sju år som dess ordförande, där han inspirerat och personligt arbetat för dess syften och präglat dess verksamhet.

Priset utdelades den 10 augusti i Falun.

1990 Caj Lundgren (Kajenn)

Motivering:
Karlfeldtpriset 1990 tilldelas Caj Lundgren (signaturen Kajenn), dagsversens kanske främste företrädare, en ordets formkonstnär, som med sin formkonst tillhandahåller språkets alla möjligheter i fråga om rytm, rim och ordklang – en konst i det lilla och svåra formatet, med snärt, elegans och fyndighet.

Priset utdelades den 11 augusti i Östersund.