Tal till EAK vid nobelprisceremonin 1931

Anders Österlings tal till Karlfeldt vid Nobelprisceremonin den 10 december 1931 finns att läsa på Nobelprisets officiella hemsida www.nobelprize.org. Talet är på engelska.

Skriv ut