Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Karlfeldt läser sina egna dikter

Karlfeldt läser sina egna dikterI det följande finner Du en förteckning av de inspelningar som gjorts där Karlfeldt läser några av sina egna dikter. Erik Axel Karlfeldts röst finns inspelad på grammofon och överförd till kassett och CD (se nedan).

Här kan Du kan Du lyssna till Karlfeldt när han 1930 läser ett urval av sina dikter:

Elie himmelsfärd

Träslottet

I Juda städer
 
I Passionsveckan

Epistel till Zabbacus

Sub luna

Höstpsalm


Diktuppläsningarna är hämtade från Karlfeldtsamfundets Årsutgåva Nr 33 från 2001 betitlad:
"JAG ÄR EN SJUNGANDES RÖST"

FÖRTECKNING ÖVER INSPELNINGAR

Inspelningar på skivbolaget Pathé 45817, 45818.
År 1930. Karlfeldt läser:
• Elie Himmelsfärd ur diktsamlingen Fridolins lustgård och Dalmålningar på rim
• I Juda städer ur diktsamlingen Fridolins lustgård och Dalmålningar på rim
• Träslottet ur diktsamlingen Flora och Pomona
• Sub luna ur diktsamlingen Hösthorn
• Höstpsalm ur diktsamlingen Hösthorn

Inspelningar på skivbolaget Polyphon KS 6018
År 1930. Karlfeldt läser:
• Epistel till Zabbacus ur diktsamlingen Flora och Pomona
• I passionsveckan ur diktsamlingen Flora och Pomona

Överföring till kassettband
Karlfeldtsamfundet gav år 1987 ut ett kassettband baserat på grammofoninspelningarna ovan från 1930 (samtliga på Pathé 45817, 45818 med undantag av I passionsveckan, Polyphon KS 6018).
"Dikter av Erik Axel Karlfeldt i ord och ton" (Karlfeldtsamfundets skriftserie nr 18, 1987)
År 1987. Karlfeldt läser:
• Elie Himmelsfärd ur diktsamlingen Fridolins lustgård och Dalmålningar på rim
• Träslottet ur diktsamlingen Flora och Pomona
• I passionsveckan ur diktsamlingen Flora och Pomona
• Sub luna ur diktsamlingen Hösthorn
• Höstpsalm ur diktsamlingen Hösthorn

Överföring till CD
Karlfeldtsamfundet gav år 2001 ut en CD baserad på grammofoninspelningarna från 1930. Inspelningarna är således desamma som visats ovan från 1930.

Radioprogram
Sveriges Radio har inspelningar där Erik Axel Karlfeldt läser urval av sina dikter. Ett exempel:
Genom gökskog och näktergalsland – resa i Karlfeldts värld, 1 mars, 1963.
Karlfeldt läser Elie Himmelsfärd och Träslottet. Därtill sjunger Erik Saedén några av Karlfeldts dikter.

Hur gjordes inspelningar 1930?
En historiskt intressant berättelse över hur man 1930 gjorde grammofoninpelningarna med bl.a. Karlfeldt hittar Du här.