Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Vårlåt

Fridolins visor (1898)

Göken på ängarna gal i sena natten,
löken på sängarna blomstrar vit och röd.
Forsen kring stenarna sprutar mjölkvitt vatten,
porsen och enarna skänka ut sitt mjöd.
Vad vårt land är vänt och ljust,
hur dess hundra sjöar glänsa
liksom ögon dem kärleken tjust!

Följer du skällan i långa solskensdagar,
sköljer vid källan du foten, späd och skär?
Lockar dig duvan till dunklet, där hon klagar,
plockar på tuvan du söta fjolårsbär?
Se, din vän i längtan går.
Hur de ungas hjärtan darra
liksom lärksång i hembygdens vår!


Förklaringar:
Sviten Från Folkare-stigar trycktes i Minnesblad från Dalarne 1897. Dikterna "Vårlåt", "Dalmarsch", "Fia Hönstjuf" (sedermera "Maja Hönstjuf") och "Uppbrott" ingick. I Folkare växte Karlfeldt upp.
härad domkrets, administrativ del av ett län

1. sängarna avgränsat jordstycke för trädgårdsodling; mjöd jäst honungsdryck med rusande effekt; frasen »porsen och enarna skänka ut sitt mjöd« har förmodligen valts med tanke på att mjöd i äldre tid smaksattes med pors och en
2. skällan bjällra för kreatur; söta fjolårsbär tranbären antar sin söta smak först efter vintern