Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Till en diakon

Flora och Bellona (1918)

Det är i glödande Bartelstider,
och solen bränner så skinnet svider,
och även en tålmodig kristen lider.

I denna bastu, som dagligen hettas,
din digra lekamen, min broder, svettas,
din fina ande vill överfettas.

Så är det endast så som det skulle,
att jag ser dig vilande sträckt på en kulle
med lärft kring midjans jäsande bulle.

En svalkande västan pillrar på strängen.
Det är dig väl i den vida sängen
under päronens vaggande, mogna hängen.

Du är ej ensam att flämta och brinna.
På gungbrädet sitter en vitklädd kvinna;
en skärare Eva står knappt att finna.

I skära, I vita! Det är ej under,
om I skullen mötas i slika stunder
i lekar vid Pison, i paradislunder.

Du fångar en frukt från kunskapsträdet
och räcker åt henne som sitter på brädet
med krona av sol under nunneklädet.

Du söker dra in din svåra mage
och sträcker halsen igenom din krage
för att likna en orm i Edens hage.

Din blick är flammande mörk och dyster.
Ditt drypande anlete säger: Mig lyster.
Du slänger med tungan och väser: Syster!

Då stiger jag fram bakom källarknuten.
Du sjunker tillbaka. Idyllen är bruten,
den heta stunden i Eden förfluten.

Du är ej längre en orm, en Mefisto,
fastmera en vördig broder i Kristo,
som haver sitt kött som i ena kisto.


Förklaringar:
diakon person inom kyrkan som ägnar sig åt socialt arbete
1. Bartelstider runt den 24 augusti, Bartolomeus dag
2. lekamen kropp
3. lärft enklare bomulls- eller linnevävnad
4. sängen marken under trädet
5. skärare renare
6. Pison en av paradisets floder
7. Du fångar en frukt från kunskapsträdet syftar dels på att diktens "du" tar ett päron från trädet, dels på syndafallet när Adam och Eva åt av frukten från kunskapens träd
8. en orm i Edens hage ormen i paradiset som lurade Eva att smaka av frukten
9. Mig lyster Det behagar mig
11. Mefisto djävulen i Goethes Faust; som i ena kisto som i en kista, här: under kontroll