Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Till en apotekare

Flora och Bellona (1918)

Min vän på Basilisken!
Var dag jag går förbi
jag ser dig bakom disken
i Eiras skafferi.
Du livs och döds förvaltare,
jag nalkas skygg ditt altare
och träder under risken
av svart och vit magi.

Jag vet din börd, av ära tung,
du räknar rättvist stolt
från alla pillerfurstars kung,
Liborius Trunkenboldt.
Men syns dig denna stam plebejsk,
så är din släkt ock mediceisk
och äger gammal vana
att smussla med tofana.
Kung Salomo i all sin prakt
var ock en man som du
och kände alla örters makt
och kunde tala oförsagt
med Sabas lärda fru.

En mästare du är försann
i yrkets hela list,
en tusen ädla salvors man,
en underbar drogist.
Dock står för dig ej skråets glans
i en dekokt, en styv purgans;
en högre konst det finns och fanns,
du gode alkemist.

Du knådar och du blandar
och sjuder vått och torrt,
och lömska dunsters andar
du tvingar i retort.
Det jäser och det drager,
vid månljus och vid dager,
och brillorna du tager
och väntar att i din kastrull
få se det klara gull.

Ej efter gods och guld jag står,
provisor, o min broder.
Jag trängtar endast till en tår
ur dina visdomsfloder.
Se här en formel av Galen',
berömd i många sekel re'n,
en härlig brygd, en stark och len,
för kropp och själ ett foder.
Besitter du förråden, säj,
till denna dråpliga artsney?
Du ler ett sorgset nej.

O ja, Bellonas tid är snöd
för Æsculapii äring.
Nu gapar brist, nu grinar nöd
mot din förnäma näring.
O saftiga Johannesbröd,
som deltes här i överflöd!
O tamarind och manna,
o ipecacuanha!
På det jag själv må smaka kärv
och rapa fränhet och fördärv
med tidens mun, jag äskar:
försätt mig ett par beskar!

Men finner du de vises sten,
som gör var oren vätska ren,
så hör med gunst på mitt förslag.
Den mänsklighet som är i dag
är sjuk, förblödande och svag
och full av skabb och värkar.
Tänk ut en tidens teriak,
ett rafflande statt-upp-och-gack
för detta lytta släkte! – Ack,
som i en syn jag skådar dig
(kanhända besken verkar)
förfärande, förskräckelig,
aptekare, aptekare,
med sid kaftan och blekare
än världens alla särkar.
Stödd mot en dörr med klot och kors,
du står, en magus, en adept,
och ter till svar ett gult recept,
signerat: Doktor Mors.


Förklaringar:
Apotekaren i "Till en apotekare" är enligt uppgift Fredrik L. Engström, bror till Albert Engström.
1. Basilisken apoteksnamnet kommer från Bibelns fabeldjur som med blotta tanken kan döda; Eiras Eir är läkekonstens gudinna i nordisk mytologi; ditt altare disken; svart och vit magi två typer av magi, som åberopar sig på onda respektive goda krafter
2. Liborius Trunkenboldt förmodligen fantasinamn där efternamnet betyder fyllbult; plebejsk underklass, nedsättande uttryck; mediceisk syftar på den toscanska släkten Medici som härskade under 300 år i Florens med omnejd; tofana giftvatten; Kung Salomo ... örters makt kung Salomo hade enligt den apokryfa boken Visheten 7:20 kunskap om örter; kunde tala oförsagt med Sabas lärda fru kunde ge drottningen av Saba besked om allt (1 Kung 10:3)
3. drogist drogkännare; dekokt avkok på växter; purgans laxermedel; alkemist guldmakare
4. lömska dunsters andar du tvingar i retort retort: destillationskolv, frasen anspelar på sagan om anden i flaskan; det klara gull alkemistens dröm att tillverka guld
5. provisor äldre benämning på apotekare som var i tjänst hos annan apotekare; formel recept; Galen' Galenos var en grekisk läkare under antiken vars auktoritet under medeltiden var oinskränkt; dråpliga stora, präktiga; artsney medicin
6. Bellonas tid krigsgudinnans tid, första världskriget; snöd usel; Æsculapii Æsculapius var läkekonstens gud i antik mytologi; äring skörd; Johannesbröd oäkta johannesbröd, välsmakande frukter som apoteken sålde; tamarind välsmakande frukter av det tropiska tamarindträdet; manna stelnad saft från mannaasken, användes som laxermedel; ipecacuanha kräkrot, användes som kräkmedel; äskar begär; försätt blanda; beskar brännvin smaksatt med malört
7. de vises sten ett av flera namn på det ämne som alkemisten tror sig kunna göra guld av; skabb hudsjukdom; teriak läkemedel för alla typer av krämpor; statt-upp-och-gack stå-upp-och-gå, salva för bl.a. reumatiker; lytta den som lider av ett lyte; sid fotsid; kaftan lång rock; klot och kors gifttecknet; magus trollkarl; adept lärling, här: alkemist; Doktor Mors Doktor Död