Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Svart jul

Flora och Bellona (1918)

1917

Tänd intet ljus i denna svarta kväll,
då rymden själv är som ett skjutet spjäll
och ingen Mikael med heligt svärd
vill klyva skyn för hjärtats himmelsfärd.
Tänk ingen psalmton, tung av tröst och tro,
i högre kor, in dulci jubilo.
»Mörkt och förbi«
är denna jultids dova melodi.

En ovis jungfru lik, har världen spillt
sin lampas olja, veken ryker vilt,
brudgummen dröjer, ingen klockas sång
förkunnar furstars tåg och stjärnans gång.
I denna natt föds ingen gud på nytt,
och barnens ängladröm är grymt förbytt:
tills jul går ut,
svartalfer stå på vakt vid stugans knut.

Med möda håller fattig moder varm
den späde sonen vid sin klena barm,
och hennes juldröm är Marias nöd:
härbärget ger ej rum, ej logen bröd,
Herodes knektar gå från port till port –
svep barnet in och hasta hädan fort!
Flykt och farväl
är julens ottesång, du trötta själ.

Men juldag gryr, nu skälva sky och lund,
och jorden vaknar ur sin smärtas blund,
och jorden vaknar till sin smärtas syn,
en tövind stryker hennes ögonbryn,
och tårar stänka från hans svala hand,
som viftar julfrid över skumma land –
nej, ett adjö
till mödrars söner som stå upp att dö.


Förklaringar:
"Svart jul" trycktes första gången i Hela världen inför julen 1917.

1. då rymden själv är som ett skjutet spjäll den mörka rymden liknas vid kakelugnens tillskjutna spjäll; Mikael den främste av ärkeänglarna, ofta avbildad med ett svärd; i högre kor i högre stil, ordvalet kor återfinns i Psaltaren i Karl XII:s bibel; in dulci jubilo latin för "i jublande fröjd", inledningen på en gammal julpsalm (Sv Ps 433, 1986 års psalmbok)
2. En ovis jungfru lik ... dröjer anspelning på Jesu liknelse om de oförståndiga jungfrurna som tog lampa men ingen olja med när de skulle möta brudgummen (Matt 25); furstars tåg och stjärnans gång syftar på evangeliets vise män och stjärnan som ledde dem till Betlehem (Matt 2:1–12); svartalfer ondsinta naturväsen
3. härbärget ger ej rum syftar på att Maria fick föda i ett stall eftersom det inte fanns plats inne i härbärget (Luk 2:7); Herodes knektar Herodes lät döda alla Betlehems gossebarn som var under två år eftersom han hade fått veta att en konung hade blivit född (Matt 2:16); svep barnet in och hasta hädan fort anspelar på att Josef och Maria flydde med sitt barn till Egypten för att undkomma Herodes män (Matt 2:13–15); ottesång tidig morgongudstjänst
4. hennes ögonbryn marken