Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Stjärngossar

Flora och Pomona (1906)

Det går ett ljus i vår by,
det lyser genom fönstret på en gummas gråa hy.
Då vänder hon sig, kvidande
av ålderdom och lidande.
»Nu stryker döden kring vår gård i nyårsny.«

Det går ett ljus vid vår grind,
det faller som ett guldflor över jungfruns varma kind.
Då far hon upp ur drömmarna,
så täcket gnyr i sömmarna.
»En vacker gosse går förbi i nyårsvind.«

Det går ett ljus kring vårt stall –
Nej, här är ingen sorg och död, fast natten är så kall.
Men vackra gossar ärom vi,
en vacker stjärna bärom vi,
som markens herdar vandrom vi i nyårsvall.


Förklaringar:
"Stjärngossar" trycktes med titeln "Stjärngossarne" i Bjällerklang, årg. 2, 1904.

Stjärngossar förknippas i dag med luciafirandet den 13 december. Av dikten framgår att skalden åsyftat den äldre sedvänjan, att ungdomarna mellan jul och trettondagen gick runt bland gårdarna i byn och uppträdde. Några spelade de tre vise männen och en gick med en stjärna på en stång. Därför utspelas dikten i nyårstid och därför talas det om ett ljus och en stjärna.
1. nyårsny nymåne i nyårstid
3. som markens herdar åsyftar det spel som framförs med herdarna som tar emot budskapet om Jesu födelse (Luk 2:8–20)