Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Sol och Måne

Vildmarks- och kärleksvisor (1895)

Två vackra döttrar har patron på Vrena.
Som solens ljus och glättig är den ena,
men Måne vill jag kalla hennes syster,
ty hon är smäktande och blek och dyster.

Den ena far och glittrar hela dagen
bland vikens vass, i sommargröna hagen,
och som en vårglimt ser man henne glida
på vinterskaren med sin snabba skida.

Den blicken ler, den munnens skratt kan sjunga
att locka med sig skröpliga och unga!
Men nalkas manfolk och kärälskligt smilar,
då flyga orden käckt och vasst som pilar.

Den andra är en blid men mäktig låga,
ett käril flödande av känsloråga;
hon älskar stilla dröm och svärmisk vaka,
och för en suck hon ger dig två tillbaka.

När inspektorn tyrolersittran stämmer,
hon lyssnar hänryckt till dess ljuva jämmer,
bokhållarns fyllbas, hörd från flygelns kammar,
med andakt i sitt hjärta hon anammar.

Nu skriver mig patronen: »Mina tärnor
gå, se'n du for, med halvt förryckta hjärnor.
Säg, yngling, anar du vart detta pekar?
Välj hur dig lyster, ingendera nekar.«

Ja, jag vill komma, snart, när hösten stundar,
vill se din hulda blick i gula lundar,
vill lära sitterspel och arior brumma
och läsa vers för dig, du månskensskumma.

Se'n vill jag någon lustig soldag kora,
då systern lett och gäckats allt för svåra –
för bägges bålde fader vill jag stånda:
»Giv mig din dotter, man, den solskensblonda!«


Förklaringar:
"Sol och Måne" trycktes första gången i Ny Illustrerad Tidning 29/6 1895.

Till och med tredje upplagan av Vildmarks- och kärleksvisor hade dikten en underrubrik, "Kilak:", som anger vem som för ordet i dikten.
1. patron godsägaren; Vrena församling och ort i Södermanland
4. käril kärl, jfr Bibeln där kvinnan liknas vid ett kärl (1 Pet 3:7, 1917 års bibel); känsloråga överfullt av känslor
5. inspektorn förvaltaren; tyrolersittran stränginstrument med flat resonanslåda; bokhållarns en bokhållare sköter ett företags bokföring
8. kora utse; bålde stolte; stånda stå