Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Serenad

Vildmarks- och kärleksvisor (1895)

Tallarnas barr och björkarnas blad
på ditt vissnade torvtak dugga.
Sov på din halmbädd, sov lugn och glad
i midnattsskyarnas skugga.

När vintern fram till din fönsterkarm
som en vitklädd giljare träder,
dröm en dröm som kan hålla dig varm
där inom väggarnas bräder.

Dröm om lekande sommarsus,
då stormen kämpar och larmar;
dröm att i björkarnas gröna hus
du somnat i mina armar.


Förklaringar:
"Serenad" trycktes första gången i Ny Illustrerad Tidning 14/10 1893.

Serenad är en nattlig sång sjungen utanför den tillbeddas fönster.
2. giljare friare