Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Mikrokosmos

Fridolins Lustgård och Dalmålningar på rim (1901)

       Motiv ur bondepraktikan

Jag är av jorden, jag är sval och tung,
trögvulen, gammalstämd fast ganska ung.
Det står ett gulnat höstträd i min själ,
dess alla grenar susa som farväl.

Jag är av vattnet, jag är kall och våt,
min stela flegma är som frusen gråt.
Min vinterglädje bullrar stark men bråd,
vid fulla bord med vin och villebråd.

Jag är av luften, jag är ljus och blid,
jag går som i beständig lådingstid.
Vad långa år försummat och försönt
står upp vid vädrens lekar friskt och grönt.

Jag är av elden, jag är torr och het
av sommarsol som ingen nedgång vet.
Väl må jag undra att hon ej förbränt
mig själv med alla mina element.
              _______________

         Anm. Lådingen = våren.


Förklaringar:
Med mikrokosmos avses här människan. Under antiken och långt fram i modern tid ansågs människan utgöra en motsvarighet i smått till världsalltet, dvs. makrokosmos. Eftersom grundelementen (jord, vatten, luft, eld) bygger upp makrokosmos består människan av samma element enligt bondepraktikan. Varje element förbinds med ett visst temperament (se "Den drömmande systern") och en årstid. "Mikrokosmos" bygger på bondepraktikans framställning om elementen.
1. av jorden jorden förbinds med melankoliskt sinnelag och höstens årstid; trögvulen trög; gammalstämd gammal till sinnet
2. av vattnet vatten hör samman med flegmatikern och med vintern; flegma slem: tröghet i karaktären, slem är en av fyra kroppsvätskor som bestämmer temperamentet hos individen, enligt den antika temperamentsläran
3. av luften förbinds med sangvinikern och med våren; lådingstid våren; försönt förvägrat; vädrens lekar vindarnas sus
4. av elden förbinds med sommaren och ett koleriskt sinnelag