Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Månhymn vid Lambertsmässan

Fridolins visor (1898)

Träd ut mellan brokiga bäddomhängen,
stig upp från ditt läger i skogarnas fukt
och skin på den nakna ängen
och apelgårdarnas frukt.

Du nalkas och daggen dig stiger till möte,
och örterna fyllas med flödande sav.
Din makt är i kvinnornas sköte,
din makt i det svallande hav.

Din makt är i själarna; skälvande stiger
en flodvåg av längtan och följer din gång,
vart bröst som älskar och tiger
blir svämmande fullt av sång.

Till dig i sin längtan lantmannen skådar,
ty sådden blir skörd i ditt nattliga hägn;
din rodnad stormen bebådar,
din blekhet ger nejderna regn.

Nu är som ett bud genom midnatten fore:
»Han kommer i fullhet, bereden hans fest!«
Mig är som en gudom du vore
och jag din tjänande präst.

Det är som jag levde i fjärran trakter,
i fädernas länder, i sagornas tid,
då drömmens och trånadens makter
man tillbad i månljusets frid.

Dig offra de sorlande lundar och brunnar
och suckarnas ånga och vildmarkens lukt.
All jorden ditt lov förkunnar,
du höstkung, med kärna och frukt.


Förklaringar:
hymn högstämd sång; Lambertsmässan firades förr den 17 september till minne av biskop Lambert i Maastricht som mördades på 700-talet
1. brokiga bäddomhängen bild för höstträdens prakt
2. daggen dig stiger till möte syftar på äldre tiders uppfattning att daggen har månen som upphov; sav växtsaft; Din makt är i kvinnornas sköte frasen bygger på föreställningen om månens inverkan på menstruationscykeln; din makt i det svallande hav åsyftar månens inverkan på ebb och flod
4. din rodnad... ger nejderna regn meteorologiska fakta som bondepraktikan omnämner
7. du höstkung, med kärna och frukt anspelar på att hösten är skördetiden