Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Lucia

Fridolins visor (1898)

I natten darra
de kalla väder.
Steg hör jag knarra
på vindens bräder:
i vita kläder
stod herrgårdsflickan,
med vaxljuskrona kring håret fäst,
nyss vid mitt läger och räckte brickan
lugnt i sin renhet åt yrväckt gäst.

Nu upp till gamman
i mörka tider!
Med tjärvedsflamman
Lucia skrider
i däld och lider.
I dörren gläntar
med morgonglöggen min muntre värd
och bringar bud, att ung dottern väntar
sin late körsven till festlig färd.

I tidig vinter
re'n snön är fallen,
och foten slinter
på frusna vallen,
och vit står tallen
som silverstaken
för månens prunkande högtidsljus,
och stjärnbloss brinna högt över taken
på djurens fållor och mänskors hus.

Och släden redes
med fäll och täcken,
och selad ledes
från klöverhäcken
den raske skäcken.
Med fröjd vi glida
igenom sovande skogars skjul.
Ur huvan tindrar det vid min sida 
som morgongryning till härlig jul.


Förklaringar:
1. väder vindar; läger säng
2. gamman glädje; tjärvedsflamman blosset, facklan; däld liten dal; lider sluttningar
3. re'n redan
4. klöverhäcken häcken, särskild del av spiltan där hästens foder finns; skäcken en skäckig häst, dvs. en häst med flammig teckning; skogars skjul skogars skydd