Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Lotus

Flora och Pomona (1906)

Behemot, den plumpa besten, rullar sig i dyn och smetar
smuts på stänglarna som vagga över Nilens blåa vretar.
Si, han är en läckergom, och lotus, lotus helst han betar.

Flora, unga blomstermoder, är ditt bästa barn en Fryne,
född att locka med sin drömdoft detta lystet svullna tryne?
Sörjande jag går vid Nilen, och jag ser en bild i syne:

Sebulon, den flodhästlike, traskar kring och blommor letar,
doftande vid kristna stigar och på adeliga vretar,
skälvande i månskensdrömmar, väntande hans gröna betar.


Förklaringar:
Lotus är en näckrosväxt som växer i varma länder.
1. Behemot flodhästen; Nilens blåa vretar floden som översvämmar landet i Nildalen; lotus helst han betar i Jobs bok står att Behemot helst ligger under lotusträden, som emellertid är en helt annan växt än diktens lotus (Job 40:16)
2. Flora blomstergudinnan; Fryne grekisk kurtisan
3. Sebulon son till patriarken Jakob (1 Mos 30:20), en av Israels stammar, här: jude i allmänhet; blommor unga kvinnor; vretar åkerstycken