Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Ljung

Vildmarks- och kärleksvisor (1895)

Ljung du fagra
på hedar magra,
min bästa blomma i barndomsår!
Än får jag bida
i drömmar frida
hos dig en soldag då sunnan går.

Här bada hyddor
i doft av kryddor
från gröna enar och timjan röd,
och vinden bjuder
en dryck som sjuder
av slättens hälsa och sommarns glöd.

Hit skall hon följa
– när vindar bölja
en soldag – hon som jag fjärran fann.
Här skall jag fråga,
om med min låga
mitt sköna hedland hon älska kan.

Och in i kransen
hon bär i dansen
en kväll vars lycka jag anar blott
skall ljung jag fläta,
att ej förgäta
hon må min börd och min barndomslott.


Förklaringar:
"Ljung" trycktes första gången i Ny Illustrerad Tidning 7/1 1893.

1. bida vänta; frida ljuvliga
3. låga eld, hängivenhet
4. kransen hon bär i dansen bröllopskransen; förgäta glömma; börd härkomst