Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Lejonets barn

Fridolins visor (1898)

Vi ha arv av vår fader, vi ha märg av hans märg,
och en livsglöd som aldrig blir sval.
Det förnöjer oss att vistas på de stormdigra berg,
men vi trivas ej i trångsinnets dal.

Våra egna förstå ej vår brinnande håg,
och de klaffare höja sina gnyn;
men vi blicka utan fruktan upp mot djurkretsens tåg,
där det tecknar våra öden i skyn.

Se, Jungfrun framgångar med bröst såsom torn,
ty vårt sällskap hon åtnjuta vill,
och Väduren tömmer sina gyllene horn
och ger rikedomens håvor därtill.

När solen löper högt genom Tvillingarnes ban,
står vår längtan till vandring och färd;
då draga vi till mötes den gode sankt Urban
och hans svalor i den glittrande värld.

Men i Krävetans tid, om oss luften blir kvav
utav hödoft och blommande lind,
då stiga vi till skepps vid det svalkande hav,
och mot Lyckolands kust går vår vind.

Så vandra vi i kraft och så segla vi i ljus
och strö kring oss de skatter vi fått.
Man anammar oss med glädje i de fattigas hus,
och allt kvinnkön välkomnar oss gott.

Men vår Herre bevare oss för högfärd och skam!
Han stäcke vår man och vårt mod
samt före oss till fållan där han samlar sina lamm,
och till betet vid den himmelska flod!

                             _________________

       Anm. Lejonets barn äro de som äro födda under lejonets
  himmelstecken – Urbanus dag räknas som den första sommardagen.
»Sommaren förer sankt Urban.« – För övrigt hänvisas angående detta
               och föregående stycke till bondepraktikan.


Förklaringar:
"Lejonets barn" är genomsyrad av föreställningen om solens gång över djurkretsen och dess inverkan på människans öde, i enlighet med bondepraktikan. När solen står i Jungfruns tecken är betingelserna för vänskap goda för Lejonets barn, Väduren ger rikedom, Tvillingarna innebär lycka på resa, Krabban eller Kräftan ger lycka på vattnet. Bondepraktikan har också bestått med de karaktärsdrag som i dikten tillskrivs Lejonets barn, de som är födda i Lejonets tecken, 14 juli-14 augusti.
2. Våra egna förstå ej vår brinnande håg anspelar på bondepraktikans upplysning att Lejonets barn inte är så väl sedda bland sina egna; klaffare sådana som förtalar; djurkretsens tåg djurkretsen eller zodiaken är det bälte på himlavalvet inom vilket himlakropparna rör sig; där det tecknar våra öden i skyn solens rörelser i djurkretsen är avgörande för människornas öden
3. Jungfrun ett av stjärntecknen; framgångar går fram; bröst såsom torn anspelning på Höga visan 8:10: "Jag är en mur, och mina bröst är som torn"; håvor gåvor
4. Tvillingarnes Tvillingarnas tecken; sankt Urban Urbans dag är den 25 maj
5. Krävetans Kräftans
6. anammar tar emot; allt kvinnkön välkomnar oss gott anspelar på formulering i bondepraktikan
7. stäcke må hindra, inskränka; man långt hår på djur, t.ex. lejonet; fållan där han samlar sina lamm där Herren samlar fåren (de rättfärdiga) som på domens dag skilts ut från getterna (de orättfärdiga)