Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

I Krabban

Fridolins visor (1898)

Uti Krabban skall man bruka
argrimonia, laktuka,
ättika och ruteblad,
föra sig i nya kläder,
njuta fältens arla väder,
källans dryck och svala bad,
item låta leverns åder;
så den gamla boken råder,
vill du vara sund och glad.

Sommarkläder har jag dragit,
jag har druckit, jag har tvagit,
låtit vinterns tunga blod.
Ost och fläsk har jag föraktat
samt för veklighet mig vaktat,
och min sömn var ej för god.
Dock, och trots den gröna maten
rutebladen och spenaten,
är jag vid ett sorgset mod.

Bondepraktika, du kloka,
marken vill jag genomsnoka,
snäpparn vill jag låta gå:
säg, vad örter skall jag bruka
mot mitt hjärtas sommarsjuka,
vilken åder skall jag slå?
Dägligt lysa berg och hagar,
säg, vi bleka himmerdagar
härska i min håg ändå.

                     _______________________

             Anm. Himmerdagarna infalla i september.


Förklaringar:
Liksom många andra dikter av Karlfeldt grundar sig "I Krabban" på bondepraktikan, en folkbok som innehåller uppgifter om väderförutsägelser, stjärnbilders inverkan på månaderna, regler för åderlåtning m.m. Bondepraktikan har sedan 1600-talet utkommit i ett 50-tal upplagor. Krabban är detsamma som Kräftans stjärntecken. Enligt bondepraktikan befinner sig solen i Krabbans tecken 12 juni-14 juli.
1. agrimonia småborre och luktborre, som förr ansågs ge god hälsa; laktuka äldre namn på sallat; ruteblad vinruta, en växt som förr brukades mot olika sorters gifter; föra sig i kläda sig i; item likaså; låta tappa på blod; leverns åder bondepraktikan anger att på var arm finns en åder som man vid leversjukdom ska tappa på blod; den gamla boken bondepraktikan; vill du vara om du vill vara
2. dragit tagit på
3. marken vill jag genomsnoka detta för att finna de hälsobringande växterna; snäpparn koppsnäpparen användes vid åderlåtning; Dägligt dejligt, underbart; vi varför