Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Klagosång över en lantman

Flora och Bellona (1918)

Du sådde din säd,
guldregnet flöt ur din hand.
Du satte träd
och blomster vid åkrarnas rand.
I skuggande rågar
nu kornknarren spelar ditt lov,
och piplärkan stiger i bågar
och prisar ditt lövrika hov.

Du byggde ditt hus
av kärniga skogars trä,
din bjälksal för högtidens brus,
ditt drömloft i lönnkronans lä.
I spiltan och båsen
står boskapen trygg vid sin spis,
och svalan far ut under åsen
och kvittrar sin husfaders pris.

Du sådde din säd,
kraftig din livsbölja flöt,
och stark som ett träd
din stam sina telningar sköt.
Av flickor och gossar
en ätt i oändliga led
skall odla de hedar och mossar
där släktfadern gladdes och stred.

Ditt väsen var kärvt,
din själ var enkel och stor,
ty allt vad du var, det var ärvt
från jorden, din stränga mor.
Hon höll dig i aga,
hon skiftade mildhet och ris,
tills hon tog dig in i sin saga,
sitt drömmande paradis.

Är kvällen ej skön
för markens dagströtte son?
Som asplundens bön
förgår i en stormnatts dån,
som bjuggstrået domnar
med glädje vid skördarens fot,
som örten om hösten välkomnar
sin vila i lök och rot...

Nu nejden står sval
i hämmat flor kring din bår,
ty månen, färglös och smal,
ännu i sitt kråknedan går,
och träden vaka
kring huset med ängslig blåst,
och tunnklädda knoppar skaka
i järnnattens blånande frost.

Nu står vår lust
till sommarens leende ny.
Skall jorden få must
och gro under nattvarm sky?
Skall sådden få börja
i tecknens behagliga tid?
Vi levande spörja och sörja,
men du är bärgad i frid.

Vi lyfta dig upp
och bära dig bort att bo
där aldrig en manande tupp
skall störa din morgonro.
På ren och vid dike
det viskar där fram du drar;
ett grönt och blommande rike
har mist sin herre och far.


Förklaringar:
"Klagosång över en lantman" trycktes första gången i Bonniers månadshäften 1909.

1. guldregnet utsädet; rågar rågfält; kornknarren rallfågel med knarrande läte
2. kärniga kärnfulla, av hårt virke; drömloft loft: övervåning; spis mat; åsen takåsen
3. din säd din avkomma
5. bjuggstrået kornstrået
6. nejden naturen, omgivningen; hämmat flor återhållen blomning; kråknedan under maj månads första nedan, dvs. fasen från fullmåne till nymåne, står naturen stilla enligt folktron; järnnattens sommarens frostnatt
7. sommarens leende ny enligt folktron sker växandet med mångdubbel kraft vid det ny som följer på kråknedanet; must regn; tecknens behagliga tid såningstiden, när tecknen tyder på god tillväxt