Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Kanske!

Fridolins visor (1898)

Jag har slitit ungefär
allt vad lett och otäckt är;
syns det mycket på mig?
Kanske grönskas än min säng,
givs mig mö och föds mig dräng –
vem har lust att spå mig?

Skall jag gräla på min Gud?
Nej, han såg väl, att min hud
krävde bister smörja.
Sved nog, men sved ganska gott:
fick ej bli en r i k t i g svott,
skall jag därför sörja?

Skall jag nu ha mera stryk?
Kanske tål jag än en byk.
Storm på mina slätter,
kom med ur och kom med skur!
Jag är hård likt furans tjur,
som mot nordan vätter.
              __________________

         Anm. Tjur (tjor, tjör) är den hårda, elastiska ved,
  som bildas på nordsidan av buktiga tall- och granstammar.


Förklaringar:
1. Kanske grönskas än min säng uttryck för hopp om kärlek och fruktsamhet
2. svott hundsfott, struntkarl
3. en byk ett kok stryk; ur yrväder; tjur denna elastiska ved bildas inte nödvändigtvis på nordsidan, som Karlfeldts egen kommentar gör gällande, utan på trädets läsida eller den sida trädet lutar åt i en slänt