Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Inledningsdikt

Fridolins Lustgård och Dalmålningar på rim (1901)


fridolins visor inledande text
             fridolins visor inled. text ii

Förklaringar:
1. Pinden bergskedja (Pindos) i norra Grekland helgad åt Apollon och muserna; Pungmakarbo by i Dalarna mellan Hedemora och Säter; skumna mörkna
2. Vi varför; kryddas poeter med lager ordlek som bygger på lagerbladets användning i matlagning och det från början antika bruket att lagerkransa framstående personer, bl.a. diktare; sångares här: diktares
3. vinghäst mytologins bevingade häst Pegasus är en symbol för diktkonsten
4. lyran stränginstrumentet lyran var i antiken förbundet med lyrik eftersom dikten ursprungligen framfördes till lyrans toner; slår klunken som orren tjädern, inte orren, frambringar det karakteristiska klunkljudet; knarr kornknarr
5. de sällas de saligas; diktens sjufärgade bro regnbågen som i diktens slutvision slår en bro mellan Grekland och Dalarna, och där mittemellan ligger gudarnas boning; bilden uttrycker att man kan skapa god dikt både i Hellas och i Pungmakarbo; myrtnar myrtenträd; Hellas Grekland