Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Inledning - Fridolin

Fridolins visor (1898)

fridolin i dikten

Förklaringar:
ehuru fastän
somt somligt
byggde ... hjonelag gifte sig
lantjunkers lantjunker: adelsman bosatt på landet