Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

I Juda städer

Fridolins Lustgård och Dalmålningar på rim (1901)

Hur präktigt leva vi i Juda städer!
Vi gå med tänkespråk på våra kläder
och långa, sköna börsar i vår hand.
Vi hava rivit våra fäders hyddor
och byggt oss cederhus, och Sabas kryddor
och Cyperns druvor mogna för vår tand.
Vår levnads alla timmar flyga lama
som feta duvor, makliga och tama,
med fridens kutter fyllande vårt land.

Hur har min ande längtat innerligen
till starka vingars rymd, till örnestigen
från detta lyckliga Jerusalem!
Här går oss allt så kräsligt väl i händer;
i Kedars byar hungra mina fränder,
och öknens vindar kalla mig: kom hem!
Här hotar dom; låg jag en stormnatt vaken,
förnam jag suset av den stora draken,
som sprutar hämndens eld och svavelslem.

Jag vill stå upp och gjorda mina länder
och utspy vinet mellan mina tänder,
till floden trängtande som törstig hjort;
och jag vill vika bort i aftontöcknen
till leoparders berg, till lejonöknen,
där livet väntar farligt, armt och stort.
Stå hastigt upp, var som en hind, min kära!
Ett nytt och väldigt rike är oss nära,
en sällsam stjärna brinner vid dess port.

Vi skynda bort på ångestheta sulor,
vi söka skydd i skrevor och i kulor,
vi fly, tills ingen våra tillhåll vet.
Det står en döpare vid fjärran källa
med hotfull blick och hår som dunkla välla,
en stor och sträng och straffande profet.
Vildhonung doftar ur de sträva orden,
och torra grenar resa sig från jorden
utur ditt botdop, kärva ensamhet!


Förklaringar:
"I Juda städer" trycktes första gången i Stockholms Dagblad 12/8 1899.

1. tänkespråk på våra kläder avser den judiska seden att bära s.k. fylakterier, dvs. böneremsor med utdrag ur Moses lagbok. Bruket grundar sig på bestämmelser i Moses lag (5 Mos 6:8 f.). Tänkespråken bärs inte, som det anges i dikten, på kläderna, utan i kapslar som spänns fast på armar och panna; cederhus hus av cederträ; Sabas Saba var ett forntida rike i nuvarande Jemen med vidsträckta handelsförbindelser; Cyperns dess vin var vida berömt
2. till starka vingars rymd, till örnestigen uttryck för längtan efter ett mindre behagligt liv; kräsligt överdådigt; Kedars Kedar, nomadstam som omtalas i Gamla testamentet (Jes 21:16), i äldre poesi är Kedar symbol för det enkla lantlivet; fränder släktingar; den stora draken djävulen (Upp 12:9)
3. gjorda mina länder spänna fast livklädnaden för bättre rörelsefrihet vid arbete, förflyttning m.m.; till floden ... till leoparders berg ... Stå hastigt upp anspelningar på Höga visan; Ett nytt och väldigt rike är oss nära avser Johannes döparens maning till omvändelse eftersom himmelriket är nära (Matt 3:2); en sällsam stjärna anspelar på Betlehemsstjärnan som förebådade Jesu födelse (Matt 2:2) eller morgonstjärnan (Upp 22:16) som förebådar Jesu återkomst och den sista (yttersta) domen
4. kulor kula, hålighet i jorden; en döpare vid fjärran källa Johannes döparen; Vildhonung Johannes föda bestod av bl.a. vildhonung (Matt 3:4)