Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Göjevisa

Fridolins Lustgård och Dalmålningar på rim (1901)

Skall granneligen förstås av en var som
          känner bondepraktikan


Nordan är min kärleksvind
och Göja min älskogsmö.
Aldrig står solen så röd vid sin grind
som stigen från bolster av snö.
Aldrig är flickan så skön för din blick
som sedd genom yrvädrets flor.
»Dansa och sjung, agrimonia drick«,
så säger oss Göja, min bror.

Solen, som går i den kyliga Fisk,
nu drager sig tidigt till ro.
Så ock var yngling, fullkommen och frisk,
nu önskar hos kärestan bo.
Sunnan går kvalmig i skogar av lind
och andas förgiftande dunst;
nordan, kom nordan, vår bilägersvind,
som blåser om hälsa och gunst!

Långvägs jag kommer av nordvindens bygd
och söker min älskades lund.
Ser du mitt lopp under granarnas skygd,
kom möt mig i Veneris stund!
Gott är att handla med kvinnfolk, jag lärt,
i Göjas trovärdiga natt.
Hör, över drivan, som dagsmejan tärt,
går tassande mjukt Peter Katt.

Nu må man gilja och bygga sig bo,
ty gamman är god som en päls;
aldrig slår rötan i huset sin klo,
om timret i Göjetid fälls.
Fastlagen kommer; om jorden i tö
täcks röja sin fruktsamma famn,
strör jag på änglarnes tisdag mitt frö
i ditt och de heligas namn.

             ______________________

           Anm. För de oupplysta må nämnas att
tisdagen i fastlagsveckan kallas alla änglars dag och att frö
    som då utströs i deras namn skall grönska härligen.Förklaringar:
granneligen fullständigt
1. Göja göjemånad är en äldre benämning på februari; stigen uppstigen; bolster större dun- eller fjäderkudde; agrimonia eupatoria, småborre, växer vilt i Sverige, ansågs förr ge god hälsa, omnämns i bondepraktikan
2. Solen, som går i den kyliga Fisk ... hos kärestan bo mellan 10 februari och 10 mars står solen i Fiskarnas tecken, det är en bra tid för giftermål enligt bondepraktikan; Sunnan går kvalmig i bondepraktikan framhålls att sunnan är en osund vind; dunst utdunstning, gas; bilägersvind bröllopsvind; gunst välvilja
3. skygd skydd; Veneris stund planeten Venus stund; bondepraktikan anger att dygnets timmar står under inflytande av olika planeter. Det är bra tid för bröllop när Venus regerar; dagsmejan snösmältningen under dagen; Peter Katt benämning på 22 februari, förkortningen Petr. Cath. för Petrus Cathedratus i äldre almanackor gav upphov till den folkliga benämningen på denna dag
4. gilja fria; gamman glädje; aldrig slår rötan ... i Göjetid fälls träd som fälls i göjemånaden får ingen röta enligt bondepraktikan; Fastlagen veckan mellan fastlagssöndagen och första söndagen i fastan; om jorden i tö ... mitt frö vid den tiden är det gynnsamt att så enligt bondepraktikan