Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Barmhärtighetens tempel

Fridolins visor (1898)

Vi veta hon skall komma
en gång till makt och spira,
då hallarna stå tomma
där jagets präster fira
sin grymma Molokskult.
Som i advent går sången,
i helig väntan fången,
med bröst av andakt fullt.
Hur länge skall hon töva?
Stå upp, o värld, och öva
den högas hyllningspsalmer,
gå ut och vägen löva
med björkar och med palmer!

Bryt ner de gyllne krogar,
var borg för last och skam,
bygg stugor och bygg logar,
där hon vill draga fram!
Än intet öga skådar
den stjärna som dig bådar,
ditt sekel ingen vet;
men medan natten skrider,
vi se mot dina tider,
o moder Barmhärtighet!

Se, dina tempel trona
i alla gröna dungar!
Dit komma jordens kungar
och böja djupt sin krona,
och stapplande sig samla
de trötta och de gamla
och finna vila där.
Där läkas rivna sinnen,
där slockna nödens minnen
och själviska begär.

Se, jordens judar komma
med sina penningpåsar!
De nya släkten blomma
inunder trygga åsar;
och älskog går i drömmar
vid dina lunders strömmar,
ej synd, ej sorg han vet.
Och jordens skalder nalkas,
då sommardagen svalkas,
och sångens offer brinna
för jordens härskarinna,
gudinnan Barmhärtighet.


Förklaringar:
1. jagets präster egoisterna; Molokskult kult av kanaaneisk gud där barnoffer ingick (3 Mos 18:21); töva dröja; vägen löva med björkar och med palmer anspelning på F.M. Franzéns (1772–1847) adventspsalm Bereden väg för Herran: "Strö palmer, bred ut kläder" som i sin tur går tillbaka på Bibeln (Joh 12:13)
2. den stjärna som dig bådar anspelning på den stjärna som tändes vid Jesu födelse och som visade vägen för de vise männen
4. jordens judar komma med sina penningpåsar bygger på uppfattningen om judarna som särskilt rika; åsar takåsar, taknockar; älskog kärlek; sångens offer brinna bild för att skalderna offrar sina dikter (sånger) till gudinnan Barmhärtighet