Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

»Och solen löper i jungfrun«

Flora och Pomona (1906)

Han gav sig uppåt landet
ett leende år,
när kring glimmande hår
skön jungfrun fäste bandet
för att utgå i lejonets spår.
O du jungfru av skördarnas månad,
du de mörkljumma kvällarnas mö,
jag vill andas din doftande trånad,
och din doft är som vårbrodd i hö.
I lomtjärn vill jag bada
och i harrarnas guldbruna ström,
jag vill sova vid hässja och lada
i en brinnande larsmässedröm.

Han drog sig uppåt bergen,
då solen rann röd
i sin hundsommarglöd
över hedar där scharlakansfärgen
som en eld genom bärriset sjöd.
Upp till bergen vill jag draga,
där de stå som i skälvande skir
och där ädelfalkarna jaga
i sitt kungliga, blåa revir.
På renlav vill jag rida
under jungfrunes täcka banér,
och i svalkan på högdalens sida
vill jag fästa mitt huvudkvarter.

Så gick han nedåt dalen
en fullmånenatt,
en gullmånenatt.
Då vaknade näktergalen
som stum i hans hjärta satt.
Du duvna fågel, du fångna,
flyg ut i den spädgröna dal!
Jag är full av det nya och gångna,
jag är ung av berusande kval.
Den vår som var förliden
stod som nyväckt i fjällmarkens mull,
och han sjöng som i näktergalstiden
för sitt sjungande hjärtas skull.


Förklaringar:
Titelns citat liksom stora delar av innehållet har sitt ursprung i bondepraktikan. Titeln "Och solen löper i jungfrun" anger att solen är i Jungfruns tecken, enligt bondepraktikan den 14 augusti-14 september. Diktens jungfru avser både stjärntecknet och den kvinna som diktjaget tillber.
1. när kring glimmande hår ... bandet stjärnbildens jungfru framställdes ofta som en ung kvinna med diadem eller band om håret; i lejonets spår lejonets stjärnbild kommer före jungfruns; vårbrodd gräs med stark doft; harrarnas harr: laxfisk; hässja torkställning för hö; larsmässedröm larsmässan den 10 augusti, en förr viktig tidpunkt under bondeåret, i Mellansverige skulle slåttern då vara avslutad
2. hundsommarglöd hundsommar: rötmånad; skir flor; jungfrunes täcka banér Jungfruns stjärnbild; högdalens högdal: dal högt upp bland bergen
3. näktergalen här: diktarinspirationen; duvna duven: nedstämd, illa till mods; var förliden hade gått; näktergalstiden våren och försommaren