Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #
# = Å,Ä eller Ö

Fridolins visor (1898)

Ode till snickaren Krylbom

 •         på dess fyrtionde årsdag

  Hur är dig, Krylbom?...

Ormvisa

 • När jag i marken vandrar, vill jag min flaska ha,
  blott därför, att mot ormars gift det...

Pungmakarbo

 • Mina bragders vagga, o Pungmakarbo,
  dina gropiga åsar, dem rävar bebo,
  dina nattvulna...

Rimsmeden

 • Nu, grova smide från min tankesmedja,
  skall släggan gå och pröva vad du tål.
  Jag...

Selinda och Leander

 • Vi gjuter du i vågen
  så sorgefull i hågen
  ditt ögas salta biflod, o
  Selinda...

Stormnatt

 • Nu mulen natt över kullarna ruvar
  som en korpmor i skogen på fläckiga ägg.
  Nu...

Sång efter skördeanden

 • Här dansar Fridolin,
  han är full av det söta vin,
  av sin vetåkers frukt, sina...

Till jungfru Cecilia Böllja

 • En visbok jag ägnar dig, Sissela Böllja.
  Jag kan ej fördölja
  att mot din ljuvhet...

Två stämmor

 • Giv mig ett strängaspel att ljuvligt leka
  för alla hjärtan trånande och veka!
  Gör...

Uppbrott

 • De svarta skogarna mumla
  som psalmsång kring fädernas lutande kors,
  och dovt som en...

Vad skall man sjunga?

 • Vad skall man sjunga för flickor
  i by eller höganloftsbur
  om ej om vårens...

Vårlåt

 • Göken på ängarna gal i sena natten,
  löken på sängarna blomstrar vit och röd.

Vårskymning

 • Den ena kom från slottet, hon smög i trädgårdsvrår
  mellan örter och snår,
  som...

Vårsång

 • Det är ljuvligt i vårtiden skalkas,
  innan hösten och gråhåren nalkas.
  Det är...