Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #
# = Å,Ä eller Ö

P

Plantering

 • Sankta Birgitta, dig till behag,
  nu på din dag,
  plantar jag Vadstenaliljan.

Poeten till sångmön

 • Ett dårhus och ett bårhus
  är mänskornas krigande värld.
  Det spelar i minnenas...

Psaltare och lyra

 • Snabbt jagar stormen våra år
  som skyar över hav.
  Knappt tändes, år, din blida...

Pungmakarbo

 • Mina bragders vagga, o Pungmakarbo,
  dina gropiga åsar, dem rävar bebo,
  dina nattvulna...

På en kyrkklocka

 •                      (Ulvsjö kapell i...

På värdshuset Kopparflöjeln

 • Vindragarn som en vallmo står
  i svarta källargluggen,
  och gult som mogna bjuggen

På älvbrinken

 • Med spön och håvar bullersam
  en metarflock drog bort mot ån,
  där svarta kräftor...

Påsklegender


 •                    I.