Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #
# = Å,Ä eller Ö

G

Gamle drängen

 • Jag hade ganska roligt en gång,
  då jag var tjugu år.
  Jag fick ett halvstop...

Gammal ramsa

 • Ave Maria,
  benedia
  dem som suga och dia.
  Själv har du haft ett barn vid ditt...

Gratulation

 •         på en födelsedag i mars

  Du ljuva lilla Anna,

Göjevisa

 • Skall granneligen förstås av en var som
            känner...

Göken

 • Jag spelade och lekte de veckorna bort
  av en sommar så kort,
  då jag borde ha byggt bo...