EAK-Samlade dikter2001Samlade dikter

Wahlström & Widstrand, 2001

Med dikter som ''Jungfru Maria'' och ''Dina ögon äro eldar'' tillhör Erik Axel Karlfeldt våra mest älskade författare. Hans poesi är en mötesplats för motsatser; hos honom finner man den skönaste kärlekspoesin men också dikter om existensens djupaste mysterier.

Karlfeldt gav ut sex diktsamlingar mellan åren 1895-1927. Nu föreligger i en volym Karlfeldts sex diktsamlingar, samt urvalen Tidiga dikter och Sena dikter (se hänvisning till sidan 2 längst ned på denna sida). Samtliga dikter är försedda med ordförklaringar och kommentarer av Johan Stenström, professor i litteraturvetenskap i Lund.

eak 1a upplagor 005 2                  
Fridolins Lustgård och Dalmålningar på rim
Utgiven 1901