Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker
Professor Christer Åsberg har tilldelats 2018 års Karlfeldtpris med följande motivering: 

Christer Åsberg”Christer Åsberg tilldelas Karlfeldtpriset 2018 för sina utomordentliga kunskaper om Erik Axel Karlfeldts liv och verk och för sin unika förmåga att levandegöra och popularisera dessa. Som den ordets mästare han är, har han under många år inspirerat och berikat Karlfeldtsamfundet genom sina eleganta och spirituella framställningar.”

För Karlfeldtbladets läsare kräver pristagaren knappast någon presentation. Som ordförande i Karlfeldtsamfundet 2001-2008, som föredrags­hållare vid samfundets möten, som medarbetare både i Karlfeldtbladets redaktion och i dess spalter samt samfundets bokutgivning är han väl känd. I dessa sammanhang har vi imponerats av de närmast outtömliga kunskaper om Karlfeldts liv och verk som demonstrerats tillsammans med en ly­sande pedagogisk briljans. Christer har i Karlfeldtsammanhang bl.a. redi­gerat Kring Siljan och SångsErik Axel Karlfeldt och Leksandsbygdenoch utgivit ett kommenterat urval av skaldens tal under titeln Till bönder och till lärde män. Han har också skrivit böcker om bl.a. OD och Uppsala stadsteater. ­Under lång tid var han huvudsekreterare i Bibel­­­­kommis­sio­nens arbete med den nya bibelöversättningen ­Bibel 2000.

Priset kommer delades ut under Karlfeldtsamfundets sommarmöte på Biskops-Arnö i augusti.
KatarinaFrostenson3Karlfeldtpriset 2016 tilldelas Katarina Frostenson, lyriker, översättare och ledamot av Svenska Akademien.

Juryns motivering:
Katarina Frostenson tilldelas Karlfeldtpriset 2016, för en poesi vars rika klangvärld har rötter i folkvisa, ballad, ordspråk och äldre diktning. Med språklig direkthet låter hon dikten genomströmmas av röster som ger uttryck för det våldsamma och söndrande, men också för ljus livsglädje.

Katarina Frostenson, poet, översättare och dramatiker, är född i Stockholm 1953. Sedan debuten med I det gula (1985) har hon kommit att bli en av våra mest framstående och prisbelönta lyriker. 1992 valdes hon in i Svenska Akademien efter Artur Lundkvist.

Frostensons dikt karaktäriseras av ett intresse för ­såväl staden som naturens landskap. Hennes språk ligger nära musikens, med betoningen av språkets ljudliga kvaliteter. Viktiga diktsamlingar är Joner (1991), Tankarna (1994) och Korallen (1999). Men också de senare samlingarna Karkas (2004), Tal och regn (2008) och den nyligen publicerade Sånger och formler (2015).

Frostensons dramatik har satts upp på bl.a. Kungliga Dramatiska Teatern, Teater Galeasen och Judiska teatern.
OllePerssonFotoMBäckerPriskommitténs motivering:
Karlfeldtpriset har för 2014 tilldelats opera- och konsertsångaren Olle Persson, som med artistisk utstrålning, musikantisk förmåga och utsökt språkbehandling levandegör äldre och nyare vokalmusik. Genom att Olle Persson håller svensk romanskonst så vital för en stor publik och för kommande sångargenerationer, lyfter han, i klangfull klädnad, fram poeter som Erik Axel Karlfeldt.

Priset delades ut under Karlfeldtsamfundets Års-och Sommarmöte lördagen den 19 juli 2014, på Karlfeldtsgården Sångs i Sjugare i Dalarna.

Olle Persson har avlagt musiklärar-, sångpedagog-, solist- och diplomexamen vid Musikhögskolan i Stockholm, där han studerade för Solwig Grippe och Dorothy Irving. Han är även utbildad i London där han studerade för Rudolf Piernay. Olle Persson har en sällsynt artistisk utstrålning och musikantisk förmåga, även i de mest krävande partier, med stor expansion och dramatik. I deklamation och artikulation månar han om varje språkljud. Hans behandling av det svenska språket är färgrikt och omsorgsfullt, vilket gör honom till en viktig länk för att hålla den svenska romanstraditionen levande och vital. Genom att sjunga tonsättningar av poeter som Erik Axel Karlfeldt lyfter han också fram den svenska poesin. 

(Foto: Mats Bäcker)
Karlfeldtpriset 2010 till Gunnar HardingMotivering:
Gunnar Harding har i sin mångsidiga skapande verksamhet som lyriker, översättare, essäist – och mycket mera – visat att radikalism och traditionsmedvetenhet, livsbejakande och existentiellt allvar väl låter sig förenas i ett författarskap, som på ett djupgående sätt berikat och förnyat vårt poetiska landskap.

Priset utdelades den 22 augusti 2010 på Karlfeldtsgården Sångs i Sjugare av Karlfeldtsamfundets ordförande Claes-Bertil Ytterberg. 
Karlfeldtpriset 2007 till Birgitta LillpersMotivering: 
Birgitta Lillpers har i sina dikter och romaner utforskar jagets möten med rummet, landskapet och världen genom ett personligt och fantasieggande bruk av det svenska språkets rika resurser av ord, former, rytmer och klanger.

Priset utdelades i juli 2007 på Karlfeldtsgården Sångs i Sjugare av Karlfeldtsamfundets ordförande Christer Åsberg.
  • 1
  • 2