Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Hon kommer utför ängarna vid Sjugare by…

MariaW

Många diktstrofer av Erik Axel Karlfeldt (1864-1931) klingar välbekant, som inledningen ovan till dikten Jungfru Maria. "Intet är som väntanstider", "Se, Svarta Rudolf dansar" och "han talar med bönder på böndernas sätt men med lärde män på latin" – det senare en bra beskrivning av Karlfeldt själv, dalkarlen av bondesläkt som blev poet och ledamot av Svenska Akademien.
Läs fler kända citat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

osmbanner2


Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.